consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Patrimonio cultural


Este informe aborda os datos relativos aos bens mobles e inmobles inscritos como bens de interese cultural. Os referentes estatísticos que utiliza o Observatorio da Cultura Galega para elaborar este traballo son: a UNESCO (Instituto de Estatística da Unesco), Eurostat (Oficina de Estatística da Unión Europea) e a Secretaría de Estado de Cultura, do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Código QR para a descarga