consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Os arquivos e a protección do patrimonio documental


Os arquivos sustentan unha parte fundamental da memoria colectiva, ao mesmo tempo que constitúen o soporte testemuñal da Historia. Deste xeito, amósanse coma unha ferramenta de coñecemento común, posto que son depositarios de información de carácter social e cultural, funcionando como custodios da documentación da actividade dunha institución ou empresa.

Código QR para a descarga