consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

O turismo cultural en Galicia


O turismo e a cultura son conceptos fortemente ligados que interactúan de xeito beneficioso para ambos os dous e cuxa relación vai aumentando co paso do tempo. Neste informe ofrécese, por unha banda, información relativa tanto ás viaxes realizadas polos residentes en España como ás entradas de turistas non residentes en España (turistas internacionais) que, segundo a opinión manifestada polos que realizaron a viaxe, foron iniciados principalmente por motivos culturais.

Código QR para a descarga