consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Galicia> Australia: Rosendo Salvado, valedor do pobo aborixe


Esta exposición ten un obxectivo claramente orientado a destacar a labor de Rosendo Salvado a prol dos aborixes australianos e de aquí o seu título, Rosendo Salvado, valedor do pobo aborixe. Resaltaraase nela o talante decidido e arriscado do bieito galego nos seus primeiros contactos cos nativos, así coma o tacto, intelixencia e discreción con que realiza a inmersión na sua cultura e tradicións.

Código QR para a descarga