consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

A Muller na Cultura Galega II


Este informe é a continuación de "A Muller na Cultura Galega (I)". O obxectivo é complementar o anterior con datos sobre a situación das mulleres en Galicia no ámbito cultural. O que se pretende é afondar un pouco máis na temática partindo de fontes primarias, habida conta da escaseza de datos nas estatísticas oficiais. Neste traballo, estudouse a presenza das mulleres nos principais galardóns culturais, así como na Administración, en postos directivos das empresas culturais, indicadores de produción e a composicións das orquestras galegas. A información tomouse de directorios públicos ou solicitouse a titulares das fontes primarias sobre as que se realizou unha posterior explotación estatística.


Código QR para a descarga