consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Vender en galego. Comunicación, empresa e lingua en Galicia


Este traballo forma parte dunha investigación iniciada nos primeiros
meses do ano 1995 e financiada polo Consello da Cultura Galega a través da súa Ponencia de Lingua. Ó longo do mesmo, e na procura dun
mellor coñecemento da realidade socioeconómica de Galicia, abórdase
unha cuestión de especial relevancia, ata o de agora pouco estudiada:
a escolla lingüística nas actividades económicas e mercantís ou, dito
doutro xeito, a rendibilidade comercial de vender en galego.Código QR para a descarga
Ramallo, Fernando F.
Vender en galego : comunicación, empresa e lingua en Galicia / Fernando F. Ramallo, Gabriel Rei Doval. — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, D.L. 1997. — 342 p. : gráf. ; 24 cm
DL: C 2015-1997
ISBN: 84-87172-25-3