consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

A lingua galega: historia e actualidade (v. II) Actas do I Congreso Internacional celebrado do 16 ó 20 de setembro de 1996 en Santiago de Compostela


Actas do Congreso Internacional ‘A Lingua Galega: Historia e Actualidade’, organizado polo Instituto da Lingua Galega do 16 ao 20 de setembro de 1996 para conmemorar o 25 aniversario da súa creación. Os seus editores son Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Antón Santamarina.
Código QR para a descarga
Congreso Internacional A Lingua Galega: historia e actualidade (1º. 1996. Santiago de Compostela)
A Lingua Galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional, Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996 / [organizado polo] Instituto da Lingua Galega ; Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei, Antón Santamarina (editores). - Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega : Instituto da Lingua Galega , 2004. - 4 v. : 24 cm
DL C-xxxx/xxxx. – ISBN 84-95415-84-4 (V. II). - ISBN 84-95415-81-X (O. C.)
1. Lingua galega-Congresos e asembleas. I. Álvarez Blanco, Rosario, ed. lit. II.
Fernández Rei, Francisco, ed. lit. III. Santamarina, Antón, ed. lit. IV. Instituto da
Lingua Galega. V. Consello da Cultura Galega