consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Efectos económicos, sociais e ambientais da marea negra do Prestige Seminario Científico Internacional. Santiago, 7-8 de marzo de 2003


Coordinado por Albino Prada e María Xosé Vázquez, e editado pola Sección de Ciencia, Técnica e Sociedade do Consello da Cultura Galega, esta publicación edita as actas do seminario científico internacional celebrado polo Consello da Cultura Galega en marzo de 2003 na capital galega para avaliar os efectos das mareas negras do Prestige e no que participaron investigadores en Economía Ambiental de España, Francia e Estados Unidos.

Evitar un novo Prestige. ¿Pode a Economía Ambiental axudar a conseguilo? Se o lector deste libro compara os efectos das avaliacións de danos sobre os responsables das mareas negras nos EE.UU. (Exxon Valdez) e Europa (Erika, A. Sea, ...) caerá na conta de onde temos grandes eivas que corrixir.
Os autores dos distintos capítulos –voluntariado internacional dunha análise de urxencia– sinalan as luces e sombras coas que especulan os que converten aforros privados en catástrofes públicas.


Código QR para a descarga
Seminario Científico Internacional Efectos Económicos, Sociais e Ambientais da Marea Negra do Prestige (2003. Santiago de Compostela)
Efectos económicos, sociais e ambientais da marea negra do Prestige : Seminario Científico Internacional, Santiago de Compostela 7-8 de marzo de 2003 = Economic, social and environmental effects on the Prestige oil spill : International Scientific Seminar, Santiago, march 7-8 2003 / coordinadores, Albino Prada Blanco e María Xosé Vázquez Rodríguez. — Santiago de
Compostela : Consello da Cultura Galega, Sección de Ciencia, Técnica e Sociedade ; Madrid : Asociación Hispano-Portuguesa de Economía de los Recursos Naturales y Ambientales, 2004. — 437 p. ; 22 cm
DL C-1432-04. — ISBN 84-95415-74-7
1. Mareas negras-Galicia-Congresos e asembleas. I. Prada Blanco, Albino. II.
Vázquez Rodríguez, María Xosé. III. Consello da Cultura Galega. Sección de Ciencia, Técnica e Sociedade. IV. Título.