consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Actas do Congreso Internacional de Estudos sobre Rosalía de Castro e o seu tempo (v.3)


Esta é a reprodución dixital dunha obra orixinalmente editada en versión impresa en 1986

Licencia de Creative Commons
Esta obra está baixo unha licenxa de Creative Commons Recoñecemento-NonComercial-CompartirIgual 3.0 Unported

© Universidade de Santiago de Compostela, 1986, 2013
© Consello da Cultura Galega, 1986, 2013

Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons BY-NC-SA 3.0.
Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obrea non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-SA 3.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares do copyright, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazon
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.gl


Código QR para a descarga
CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE ROSALÍA DE CASTRO E O SEU TEMPO (1 985. Santiago) Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo : Santiago, 15-20 de xullo de 1985 / (organizado polo] Consello da Cultura Galega Universidade de Santiago de Compostela. - Santiago de Compostela : Servicio de Publicacións da Universidade, 1986. -3 v. ; 24 cm. - (Cursos e Congresos da Universidade de Santiago de Compostela ; 4). - D.L. C.1555-1986. - ISBN 84-71 91 -400-X (t. 1). ISBN 84-71 91-401 -8 (t. 11). ISBN 84-71 91 -402-6 (t. 111). 1. Castro, Rosalia de-congresos, asambleas, etc. l. Consello da Cultura Galega (Santiago de Compostela). II. Universidade de Santiago de Compostela. Servicio de Publicacións, ed. III. Actas.