consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela: pergameos da serie Bens do Arquivo Histórico Universitario, anos 1237-1537/ 1991 /