consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Implantación do galego no ensino nas zonas galego-falantes de Asturias, León e Zamora, A/ 1991 /