consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Lingua do alumnado e do profesorado nas franxas occidentais de Asturias, León e Zamora, A/ 1992 /