consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Repertorio galego dos “Refranes o proverbios en romance” do comendador Hernán Núñez, O (1555)/ 1992 /