consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Tecnoloxía tradicional: Dimensión patrimonial. Valoración antropolóxica/ 1996 /