consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Cultura popular de tradición oral nos Centros da Terceira Idade, A. Unha experiencia recollida en centros de Ourense, Santiago, Tui e Viveiro/ 1998 /