consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Imaxe e o labirinto, A : 10 artistas cubanos dos ‘90. Catálogo da exposición/ 1998 /