consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Homenaxe a Antón Avilés de Taramancos


"Cando nos anos 70 Antón Avilés de Taramancos merca unha gravadora e nunha casa da cidade de Cali, a tantos miles de quilómetros das raíces, do paparroibo e da píllara, recita e grava os poemas da ausencia non podía imaxinar que estaba a esculpir na voz un dos documentos sonoros que máis nos emocionan hoxe, once anos despois da súa morte, no ano das Letras de Avilés".
Ana RomaníCódigo QR para a descarga
Homenaxe a Antón Avilés de Taramancos / [coordinación, Rodrigo Romaní e Cristina Pujales ;
limiar, Ana Romaní ; transcrición Ana Salgado]. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura
Galega, Arquivo Sonoro de Galicia, 2003.
1 disco (CD) + libro. — (As nosas voves ; 19)
D.L. VG 407-2003. — ISBN 84-95415-69-0
1. Avilés de Taramancos, Antón (1935-1992)-Homenaxes. I. Romaní, Rodrigo. II. Pujales,
Cristina. III. Romaní, Ana. IV. Salgado, Ana. V. Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de
Galicia. VI. Título. VII. Serie