consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Parando a marea negra Banda deseñada


A Sección de Ciencia, Técnica e Sociedade do Consello da Cultura Galega elaborou este cómic, con guión de Marilar Aleixandre e debuxos de Fran Bueno, co obxectivo de explicar a contaminación marítima do Prestige e recoller a esforzada e solidaria reacción posta en marcha para combater a catástrofe.

Código QR para a descarga
Sección de Ciencia, Técnica e Sociedade
ISBN: 84-95415-72-0 / DL: C-2200-2003