consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume III: Elaboración e difusión da lingua


Coordinado por Henrique Monteagudo e Xan Bouzada, o proxecto "O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000)" é unha análise cualitativa e global das políticas lingüísticas autonómicas e o seu impacto no prestixio, coñecemento e uso da lingua. A presente achega está dedicada á análise da elaboración e da difusión da lingua neste período.Código QR para a descarga
O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume III :Elaboración e difusión da lingua / coordinadores Henrique Monteagudo
Romero e Xan M. Bouzada Fernández. — Santiago de Compostela :
Consello da Cultura Galega, Sección de Lingua, 2003. — 492 p. ; 22 cm. —
(Colección Base)
DL C-2922-02. — ISBN 84-95415-86-0
1. Lingua galega-Normalización. I. Monteagudo Romero, Henrique. II.
Bouzada Fernández, Xan M. III. Consello da Cultura Galega. Sección de Lingua. IV. Título