consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Estudios Migratorios Nº 13-14 (2002)


Este número de Estudios Migratorios contén investigacións sobre as consignatarias, a presenza da muller galega en Cuba ou a emigración na comarca de Betanzos. O número, doble, é o correspondente a xuño - decembro de 2002.

Vázquez González, A.
Os novos señores da rede comercial da emigración a América por portos galegos: os consignatarios das grandes navieiras transatlánticas, 1870-1939
Martínez López, A.
Unha aproximación á emigración na bisbarra de Bergantiños a mediados do século XIX
Soler, R.
Emigración ás Antillas e crecemento económico. O caso da comarca de Garraf, 1778-1860
Álvarez Gila, O.
“Cien reales para hacer viaje fuera de esta tierra”: reflexións sobre a lóxica da emigración ultramarina no País Vasco (séculos XVIII-XX)
Fernández, A.
Arxentina como “mercado étnico”: emigración e comercio na publicística italiana e española (1860-1930)
Iriani Zalakain, M.
Como barcos no horizonte. Momentos na vida dalgúns traballadores vascos en Arxentina durante a segunda metade do século XIX
Vidal, J.A.
A muller galega en Cuba: da exclusión á tutelaxe, 1898-1968
Gugenberger, E. e Soto Andión, X.
Aspectos lingüísticos e sociolingüísticos do contacto entre galego e castelán en Bos Aires
Pardo Hernández, C.P.
A cidade de México e os seus habitantes estranxeiros en 1842. Unha ollada cuantitativa
Alonso Da Rocha, A.
Galegos en Olavarría


Código QR para a descarga