consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Aprendizaxe da lingua galega no ensino non regrado de adultos, A


Este informe, que debe enmarcarse dentro dunha investigación moito máis ampla como é o Informe sobre Política Lingüística e Normalización de Galicia, supón un achegamento a un tema tan pouco estudiado como é o ensino non regrado da lingua galega para adultos.Código QR para a descarga
Pérez Magdalena, Rosario
A aprendizaxe da lingua galega no ensino non regrado de adultos / Rosario Pérez
Magdalena. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, Centro
de Documentación Sociolingüística de Galicia, 2002. — 158 p. : il. ; 16,5 cm
DL X-XXX-XXXX . — ISBN 84-95415-63-1
1. Lingua galega-Informes. I. Consello da Cultura Galega. Centro de
Documentación Sociolingüística de Galicia. II. Título