consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

O proceso de normalización lingüística do idioma galego (1980-2000). V. I: Análise e perspectivas Cidadanía - Rede de Aplicacións Sociais


Primeiro volume da serie “O proceso de normalización lingüística do idioma galego (1980-2000)”, que analiza o marco legal do noso idioma e as iniciativas políticas sobre o galego nos últimos vinte anos.Código QR para a descarga
CIDADANIA-REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS
O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume I.
Política lingüística: análise e perspectivas / Cidadania-Rede de Aplicacións
Sociais ; coordinadores Henrique Monteagudo e Xan M. Bouzada Fernández.
— Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, Sección de
Lingua, 2002. — 289 p. ; 22 cm. — (Colección Base)
DL C-2922-02 ISBN 84-95415-65-8
1. Lingua galega-Normalización. I. Monteagudo, Henrique. II. Bouzada
Fernández, Xan M. III. Consello da Cultura Galega. Centro de
Documentación Sociolingüística de Galicia. IV. Título