consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Galicia e a sega en Castela ó longo dos tempos Catálogo da exposición


Catálogo da exposición que baixo este título se organizou en colaboración co Museo Etnolóxico de Ribadavia en 2002. Recolle relatorios de especialistas e material documental sobre o papel dos campesiños galegos en Castela.


Código QR para a descarga
Sección de Antropoloxía Cultural do Consello da Cultura Galega

Ano de Publicación: 2002

ISBN: 84-95415-59-3

Depósito legal: C-1584-2002

Consello da Cultura Galega. Sección de Antropoloxía Cultural
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia.
Museo Etnolóxico de Ribadavia