consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Guía da lingua galega: centros e servicios


Informe que recolle os servicios lingüísticos existentes no ámbito galego, asociacións, centros de estudios galegos no exterior e centros de referencia de ámbito internacional, recursos interesantes para todos os interesados na sociolingüística galega.

Código QR para a descarga
Guía da lingua galega : centros e servicios . — Santiago de Compostela :
Consello da Cultura Galega, Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística, 2001. — 106 p. ; 17 cm
DL C-969-2001. — ISBN 84-95415-35-6
1. Lingua galega - Guías. I. Título