consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Estudios de Comunicación nº 0 (2001)


Dirixida polo profesor e coordinador da Sección de Comunicación do Consello da Cultura Galega, Xosé López, "Estudios de Comunicación" aborda no seu primeiro número temas como a evolución da difusión de prensa en Galicia, o panorama de Internet, o marco normativo da publicidade, as claves para unha historia da fotografía, ou a situación da lingua galega nos medios.Código QR para a descarga
Consello da Cultura Galega. Sección de Comunicación. Arquivo de Comunicación
Proxecto Gráfico: Manuel Janeiro
Realización: Táktika Comunicación
Pazo de Raxoi, 2.º andar. Praza do Obradoiro
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 56 90 20 / Fax: 981 58 86 99
Enderezo electrónico: correo@consellodacultura.org
ISSN En trámite / D.L. C-0000/2001