consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Follas novas. Rapsodia galega para unha banda sinfónica


Publicación que edita Follas novas, unha rapsodia galega creada por Luis Rafael Brage Villar con estudo, revisión e edición de David Ferreiro Carballo. Conta con presentación a cargo de Maximino Zumalave e limiar de Ángel Antonio Montes Abalde.

(Inclúe un CD coa publicación coa partitura e unha carpeta coas partichelas en pdf)


Código QR para a descarga