consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Estudios Migratorios N.º 9 (2000)


Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

Neste número poderá atopar os seguintes artigos e textos:
DEDIER NORBERTO MARQUIEGUI
Itinerarios inmigrantes. Elementos para unha historia comparada da traxectoria das colectividades europeas en Arxentina durante a etapa das migracións masivas (Luján, Bos Aires, 1880-1930)
ÁNGEL DUARTE I MONTSERRAT
A patria lonxe da casa. Emigración política e identidade nacional dos españois enArxentina (ca. 1880-ca. 1914)
CLARA ALDRIGHI
Inmigrantes de rexeitamento. O antisemitismo en Uruguai (1930-1940)
SILVIA FACAL SANTIAGO
Camiño cara a un refuxio descoñecido. Xudeus alemáns en Uruguai, 1933-1942
FERNANDO PEREIRA BUENO e JOSÉ SOUSA JIMÉNEZ
A redención de Cam de Modesto Brocos: ilustración da política migratoria
brasileira nos inicios da República Velha
VÍCTOR MANUEL SANTIDRIÁN ARIAS
O informe da viaxe de Santiago Álvarez por América Latina (5 de outubro de 1960)
Mª. TERESA GARCÍA DOMÍNGUEZ
Fontes municipais para o estudio da emigración galega: o libro de rexistro de emigrantes do concello de Dumbría


Código QR para a descarga
Estudios Migratorios Nº 9 / Arquivo da Emigración Galega. Editores: Xosé Ramón Barreiro Fernández, Pilar Cagiao Vila, Xosé Manoel Núñez Seixas, Alexandre Vázquez González — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 2000. ISSN: 1136-0291 / DL: C-2446-01