consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Estudios Migratorios Nº 10 (2000)


Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

Neste número poderá atopar os seguintes artigos e textos:
ANTONIO CAZORLA E ADRIAN SHUBERT
A inmigración española en Canadá: unha visión de conxunto
JESÚS JAVIER ALONSO CARBALLÉS
O éxodo infantil na Guerra Civil. O caso dos nenos vascos expatriados en Francia e Bélxica
GUISELLE MARÍN ARAYA
Españois na cidade de San Xosé a fins do século XIX e principios do XX
ADAM WALASZEK
Traballadores poloneses nos Estados Unidos (1880-1925): de labregos a poloneses
AXEL KREIENBRINK-HERRERO
Aspectos da inmigración española, portuguesa e iberoamericana en Alemaña
MARCELINO XULIO FERNÁNDEZ SANTIAGO
Unha visión da actividade dos nacionalistas galegos en 1950 desde Bos Aires


Código QR para a descarga
Estudios Migratorios Nº 10 / Arquivo da Emigración Galega. Editores: Xosé Ramón Barreiro Fernández, Pilar Cagiao Vila, Xosé Manoel Núñez Seixas, Alexandre Vázquez González — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 2000. ISSN: 1136-0291 / DL: C-2721-02