consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Arte nos espacios públicos, A


A profesora María Luísa Sobrino coordinou este informe sobre as intervencións artísticas nos espazos públicos.
Código QR para a descarga
PONENCIA DE ARTES PLÁSTICAS
A arte nos espacios públicos / Ponencia de Artes Plásticas; coordinadora do informe, María Luisa Sobrino Manzanares. – Santiago de Compostela:
Consello da Cultura Galega, 2000. – 32 p. : il. ; 17 cm
DL C-209-2000 . – ISBN 84-95415-04-6
1. Arte pública galega-Informes. I. Consello da Cultura Galega. Ponencia
de Artes Plásticas. II. Título
725.94 (460.119)