consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Receptividade do galego na liturxia


O Centro de Documentación Socioligüística de Galicia do Consello da Cultura Galega presenta este estudo de opinión e actitudes sobre unha eventual introdución do galego como vehículo ordinario na liturxia. Coordinada por Daniel López Muñoz e Bernardo García Cendán.Código QR para a descarga
López Muñoz, Daniel
Receptividade do galego na liturxia : estudio de opinión e actitudes sobre unha eventual
introducción do idioma galego como vehículo ordinario da liturxia en Galicia / Daniel
López Muñoz, Bernardo García Cendán ; mostraxe e traballo de campo, Obradoiro de
Socioloxía. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, Sección de
Lingua, 2000. — 96 p. — 17 cm
D.L.: VG-1076-2000. — ISBN 84-95415-19-4
1. Igrexa católica-Galicia. 2. Lingua galega. I. García Cendán, Bernardo. II. Obradoiro de
Socioloxía. III. Consello da Cultura Galega. Sección de Lingua.
282 (461.1)
860.99