consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Estudios Migratorios. N.º 7 e 8 (1999)


Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

Neste número poderá atopar os seguintes artigos e textos:
Dolores Guerra López
O asociacionismo español dentro do mutualismo obreiro cubano.
Carmen Luna Sellés
“En las afueras” de Lino Novás Calvo: marxinación, periferia e fantasticidade.
Raquel Vinat de la Mata
Inmigración feminina en Cuba: un século atrás.
María del Socorro Herrera Barreda
Algunhas características sociodemográficas dos inmigrantes hispanocubanos en México durante o Porfiriato.
María del Carmen Barcia
A sociabilidade formal: os centros rexionais españois en Cuba.
Carlos E. Bojórquez Urzaiz
Emigración, patria e mulleres: clubs de cubanas en Yucatán durante a guerra do 95.
Barbara Potthast
A emigración alemana a América Latina.
Emilia García López e Herminia Pernas Oroza
Emigración americana e retorno na Mariña luguesa: o concello de Cervo (1900-1930).
Rosario Márquez Macías
A contribución migratoria española ás Antillas entre 1765 e 1824.
X. Amancio Liñares Giraut
Verbo do 92º aniversario da Unión Barcalesa de La Habana (1907-1999).
Yolanda Vidal Felipe e Dania Vázquez Matos
Galegos na Sociedad Económica de Amigos del País da Habana.
Marisa Pazos
Manuscrito de 1923 lido por Manuel Novo na Festa dos Pereiriños no concello da Estrada.


Código QR para a descarga
Estudios Migratorios Nº 7-8 / Arquivo da Emigración Galega. Editores: Xosé Ramón Barreiro Fernández, Pilar Cagiao Vila, Xosé Manoel Núñez Seixas, Alexandre Vázquez González — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 1999. ISSN: 1136-0291 / DL: C-2.001/1995