consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Castiñeiro, O: bioloxía e patoloxía


Ernesto Viéitez Cortizo, Mª Luisa Viéitez Madriñán e Francisco Javier Viéitez Madriñán son os autores desta publicación, que constitúe unha ampla e minuciosa análise sobre o castiñeiro, que abarca desde a súa presenza no mundo até as grandes enfermidades que o azoutan.


Código QR para a descarga
VIÉITEZ CORTIZO, Ernesto
O castiñeiro : bioloxía e patoloxía / Ernesto Viéitez Cortizo, M.ª Luisa Viéitez Madriñán,
Francisco Javier Viéitez Madriñán. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, Ponencia de Patrimonio Natural, 1999. — XII, 274 p. : il. ; 24 cm
DL C. 1087-2000 . — ISBN 84-95415-08-9
1. Castiñeiros. I. Consello da Cultura Galega. Ponencia de Patrimonio Natural. III. Título.
634.35