consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Advento


Advento é unha edición do Consello da Cultura Galga como homenaxe ao escritor Manuel María no ano 2016, ano dedicado á súa memoria.

Conta cun limiar de Ramón Villares e un estudo crítico a cargo de Miguel Anxo Fernán Vello.


Código QR para a descarga