consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

O sistema produtivo da cultura (2016)


A importancia da industria cultural na dimensión económica xeral dun país é un feito crecente, cunha repercusión cada vez maior na sociedade actual, que valora o papel da cultura como un sector máis de dinamización do tecido socioeconómico. O seguinte documento de traballo debulla os principais indicadores do sector produtivo da cultura galega, comezando coa análise da Conta Satélite da Cultura de Galicia que acaba de publicar o Instituto Galego de Estatística (IGE). Esta operación proporciona un sistema de medición económica do sector cultural que permite estimar o impacto da cultura sobre o conxunto da economía galega, á vez que amosa a estrutura produtiva das diferentes actividades culturais.

Código QR para a descarga