consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Un novo mundo para un home universal: partida de Humboldt desde A Coruña cara a súa viaxe americana


Esta publicación recolle textos do sabio alemán Humboldt que teñen relación cos dez días que pasou en A Coruña antes da súa partida cara América, diversos estudos sobre a súa figura, sobre A Coruña da época e sobre a pegada deste pensador nos científicos galegos.

O Consello da Cultura Galega quere conmemora-lo feito singular de que Galicia foi a derradeira terra europea que acolleu e despediu a Humboldt hai douscentos anos na viaxe que deu orixe, posiblemente, ó feito máis trascendente na construcción do seu sistema de pensamento científico. Para iso acordouse recoller nun libro aqueles textos de Humboldt que teñen relación cos dez días que o bloqueo inglés do porto o fixo permanecer en Galicia antes da súa partida; que se complementan con diversos estudios sobre a figura do sabio alemán, da Coruña da época e das pegadas que os seus traballos deixaron nos científicos galegos.Código QR para a descarga
Un novo mundo para un home universal : partida de Humboldt desde A Coruña cara á súa viaxe americana / coordinadores Francisco Diaz-Fierros Viqueira, Daniel Rozados Grela. – Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, Ponencia de Patrimonio Natural, 1999. – 146 p. : il. cor ; 24 cm.
ISBN 84-87172-43-1 / D.L.: C-863-99
1. Ciencias Naturais-expedicións. 2. Humboldt. 3. A Coruña. I. Díaz-Fierros Viqueira, Francisco, coord. II. Rozados Grela, Daniel, coord. III. Título. IV. Consello da Cultura Galega. Ponencia de Patrimonio Natural, ed.
502.2 : 910.4