consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Un novo mundo para un home universal: partida de Humboldt desde A Coruña cara a súa viaxe americana


Esta publicación recolle textos do sabio alemán Humboldt que teñen relación cos dez días que pasou en A Coruña antes da súa partida cara a América, diversos estudos sobre a súa figura, sobre A Coruña da época e sobre a pegada deste pensador nos científicos galegos.

O Consello da Cultura Galega quere conmemorar o feito singular de que Galicia foi a derradeira terra europea que acolleu e despediu a Humboldt hai douscentos anos na viaxe que deu orixe, posiblemente, ao feito máis trascendente na construcción do seu sistema de pensamento científico. Para iso acordouse recoller nun libro aqueles textos de Humboldt que teñen relación cos dez días que o bloqueo inglés do porto o fixo permanecer en Galicia antes da súa partida; que se complementan con diversos estudios sobre a figura do sabio alemán, da Coruña da época e das pegadas que os seus traballos deixaron nos científicos galegos.Código QR para a descarga
Un novo mundo para un home universal : partida de Humboldt desde A Coruña cara á súa viaxe americana / coordinadores Francisco Diaz-Fierros Viqueira, Daniel Rozados Grela. – Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, Ponencia de Patrimonio Natural, 1999. – 146 p. : il. cor ; 24 cm.
ISBN 84-87172-43-1 / D.L.: C-863-99
1. Ciencias Naturais-expedicións. 2. Humboldt. 3. A Coruña. I. Díaz-Fierros Viqueira, Francisco, coord. II. Rozados Grela, Daniel, coord. III. Título. IV. Consello da Cultura Galega. Ponencia de Patrimonio Natural, ed.
502.2 : 910.4