consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Estudios Migratorios Nº 5 (xuño de 1998)


Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

Neste número poderá atopar os seguintes artigos e textos:
M.ª Ioannis Benis Baganha
A emigración portuguesa e as correntes migratorias internacionais (1855-1974). Síntese histórica.
Román Rodríguez González
A emigración de retorno nas pequenas cidades galegas.
José Ramón Rodríguez Lago
A comunidade española no Uruguai e a causa da II República.
Antonio Abellán García e Dolores Puga González
Primo-mobilidade das xeracións de principios de século (1901-1930).
Eva Jiménez Juliá
Unha revisión crítica das teorías migratorias dende a perspectiva de xénero.
Miro Villar
Xervasio Paz Lestón (1898-1977), un poeta galego na emigración arxentina.
M.ª Teresa García Domínguez
Aproximación ó estudio da emigración galega da “Costa da Morte” cara a Perú na segunda metade do século XX (1940-1970).
Ignacio Cabano Vázquez
Frei Hernando Ojea (1543-1615). Un libro sobre Santiago escrito en Nova España por un galego.
X. R. Barreiro Fernández
Estatística migratoria dunha parroquia galega (San Salvador de Pazos, Ponteceso).Código QR para a descarga
Estudios Migratorios Nº 6 / Arquivo da Emigración Galega. Editores: María Xosé Rodríguez Galdo, Xosé Ramón Barreiro Fernández, Vicente Peña Saavedra, Abel Losada Álvarez — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 1998. ISSN: 1136-0291 / DL: C-2.000/1995