consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Estudios Migratorios Nº 6 (decembro de 1998)


Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

Neste número poderá atopar os seguintes artigos e textos:
M.ª Xosé Rodríguez Galdo, M.ª Pilar Freire Esparís e Ánxeles Prada Castro
Mulleres e emigración na historia contemporánea de Galicia, 1880-1930.
Jordi Maluquer de Motes
As remesas dos emigrantes na modernización da economía española trala crise colonial (1898-1913).
Raúl Iturra
A oralidade e a escritura na construcción do social.
Rodolfo Alonso Ramos, Pedro A. Gurría García e Mercedes Lázaro Ruiz
A emigración rioxana a América (1880-1936).
Raúl Soutelo Vázquez
Memoria oral e identidade étnica da inmigración española a Latinoamérica no século XX: os galegos en Brasil, 1880-1970.
M.ª Mónica Ghirardi de Hillar
Impacto do proceso independentista nos comportamentos matrimoniais de españois en Córdoba.
Clodio González Pérez
Roberto Blanco Torres: emigrante, xornalista e poeta.
Jesús José Blanco Rosas
Os programas radiais dos emigrantes galegos.


Código QR para a descarga
Estudios Migratorios Nº 6 / Arquivo da Emigración Galega. Editores: María Xosé Rodríguez Galdo, Xosé Ramón Barreiro Fernández, Vicente Peña Saavedra, Abel Losada Álvarez — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 1998. ISSN: 1136-0291 / DL: C-2.000/1995