consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

A actividade artística en Santiago 1600-1648: documentos para a historia da arte de Galicia


Recompilación sistemática de documentación elaborada a partir da consulta dos fondos dos arquivos públicos da cidade de Santiago, nun marco cronolóxico que comprende aproximadamente a primeira metade do século XVII, desde o comezo da centuria até o 1648, ano en que chega a Compostela o cóengo D. José de Vega y Verdugo, considerado o introdutor do Barroco, xa que con el remata a última xeración de artistas clasicistas e póñense os alicerces dunha nova orde.

O obxectivo que nos propuxemos foi o de recuperar toda aquela documentación que dun modo directo ou indirecto nos permita aproximar ó mundo do artista, do cliente, do taller e da obra na cidade de Santiago no paso do Renacemento ó Barroco.


Código QR para a descarga
Ana Goy Diz
DOCUMENTOS PARA A HISTORIA DA ARTE DE GALICIA: A ACTIVIDADE ARTÍSTICA EN SANTIAGO 1600-1648 Tomo I/II
CONSELLO DA CULTURA GALEGA.
Santiago de Compostela. 1998