consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Estudios Migratorios Nº 4 (decembro de 1997)


Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

Neste número poderá atopar os seguintes artigos e textos:
Barreiro Fernández, Xosé Ramón
Os Moctezuma e Galicia (II). Orixe e evolución do Condado de Moctezuma.
Izquierdo Escribano, Antonio
As inmigracións en España (1995-1996). Fluxos, tendencias e procedencias.
Toribio Brittes Lemos, María Teresa
Mercosur: problema de inmigración. A presencia boliviana e paraguaia en Brasil.
Fernandes Alves, Jorge
Peregrinos do traballo. Perspectivas sobre a inmigración galega en Porto.
Losada Álvarez, Abel; Viso Outeiriño, Pablo
Fontes estatísticas oficiais españolas de movementos migratorios exteriores: unha revisión crítica.
Makowski, Jerzy; Skoczek, María
As migracións laborais internacionais e o seu papel no desenvolvemento local. O caso de Polonia.
Malheiro Gutiérrez, Xosé Manuel
“Escuela de Instrucción Primaria y de Comercio”. Un proxecto innovador da Sociedade Pro Escuelas en Bandeira.
D’Almeida Santana, Charles
Migracións, memorias e linguaxes dos traballadores de Baía.
Fernández Santiago, Marcelino X.
Migracións estacionais e Literatura: Un vrau a Castela.
Barreiro Fernández, Xosé Ramón
Publicidade e emigración. O pintor coruñés Román Navarro e a Compañía Lloyd Real Holandés.


Código QR para a descarga
Estudios Migratorios Nº 6 / Arquivo da Emigración Galega. Editores: María Xosé Rodríguez Galdo, Xosé Ramón Barreiro Fernández, Vicente Peña Saavedra, Abel Losada Álvarez — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 1997. ISSN: 1136-0291 / DL: C-2.000/1995