consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade


Este foro ofrece un ámbito de análise sobre a situación presente e as perspectivas de futuro do galego, no marco dunha reflexión de horizonte alongado sobre as condicións de sustentabilidade da diversidade lingüística no mundo contemporáneo e dun debate sobre as fórmulas de convivencia nas sociedades plurilingües. Deste xeito, a problemática galega foi contemplada, desde unha abordaxe ecolingüística, en varias dimensións: no escenario global da mundialización, no mosaico idiomático do espazo europeo, no marco do multilingüismo español, nas condicións concretas da sociedade galega e na perspectiva da súa relación especial co ámbito luso-brasileiro.

Código QR para a descarga
Sociedades plurilingües : da identidade á diversidade / Henrique Monteagudo, coordinador. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 2009. — 268 p. ; 24 cm. — (Ensaio & Investigación) D.L. C 4278-2009. — ISBN 978-84-92923-50-2 1. Multilingüismo-Congresos e asembleas. 2. Galicia-Linguas-Congresos e asembleas. I. Monteagudo Romero, Henrique. II. Título