consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Crear cultura, imaxinar país. Vinte e cinco anos do Consello da Cultura Galega. 1983-2008

Baixar publicación

/ 2009 /

DATOS DO EVENTO

25 anos do Consello da Cultura Galega
Durante todo o 2008

TEMÁTICAS


Libro editado con motivo da conmemoración dos vinte e cinco anos de existencia do Consello da Cultura Galega baixo o lema «Crear cultura, imaxinar país». Nel faise un percorrido pola historia e o labor desenvolvido polo Consello desde a súa creación por lei do Parlamento de Galicia o 8 de xullo en 1983 así como unha descrición das competencias e obxectivos, o funcionamento interno e as áreas de actividade e organización.

Código QR para a descarga
Edita: Consello da Cultura Galega – Fotografía: Xurxo Lobato, Arquivo do Consello da Cultura Galega - Textos e documentación: Xosé María García Palmeiro – Gráfica: Imago Mundi Deseño – Imprime: Alva Gráfica