consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

La feria del mundo: crónicas desde Chile (1942-1956)


La feria del mundo recolle unha escolma das crónicas de Ramón Suárez Picallo escritas na prensa chilena desde 1942 ata 1956.

Velaquí un mosaico de estilos e asuntos que constitúe boa mostra do traballo xornalístico do autor sadense, reflexo da súa ollada nítida e crítica sobre unha realidade amarga pola distancia forzosa. Tamén da dor polos ausentes, do seu profundo galeguismo e da esperanza, que se borra lentamente, de que os países democráticos acudan á chamada da España da posguerra.



Código QR para a descarga
Suárez Picallo, Ramón. La feria del mundo : crónicas desde Chile:(1942-1956) / Ramón Suárez Picallo ; editores e compiladores, Edmundo Moure Rojas, Carmen Norambuena Carrasco ; coordinadores da edición, Rosa Aneiros Díaz, Xosé López García. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 2008. — 421 p. ; 23 cm. — (Colección Base) D.L. C 1889-2008. — ISBN 978-84-96530-61-4. I. Moure Rojas, Edmundo. II. Norambuena Carrasco, Carmen. III. Aneiros Díaz, Rosa. IV. López García, Xosé. IV. Consello da Cultura Galega