consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Galicia 25. Unha cultura para un novo século. Consello da Cultura Galega 1983-2008


Catálogo da exposición, conformada por 25 módulos ou unidades temáticas, que o Consello da Cultura Galega organizou dentro do programa de actividades que ao longo do ano 2008 levou a cabo para conmemorar os seus primeiros 25 anos.

O catálogo recolle, ademais do que visualmente se presenta na exposición, unha serie de ensaios sobre unha parte dos aspectos e problemáticas de maior relevo á hora de abordar a evolución da cultura galega nos últimos cinco lustros.Código QR para a descarga
Galicia 25, unha cultura para un novo século: Consello da Cultura Galega 1983-2008. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 2008. — 215 p. ; 23 cm. — ISBN 978-84-96530-73-7. — D.L. VG 1058-2008.