consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Creación artística e identidades culturais
foros | Do 18 ao 19 de setembro de 2008
Información
Neste foro tratouse de analizar as relacións entre a creación e a industria da cultura, desde o punto de vista das artes visuais. Artistas, críticos, comisarios, xornalistas e directores de museos debatiron sobre tres espazos de reflexión: musealización, industria cultural e espectáculo; o traballo de artistas e as institucións e, arte e cultura nos medios de comunicación.
María Luísa Sobrino, coordinadora do foro, catedrática da Universidade de Santiago e vocal do Plenario do CCG, salientou o feito de que en Galicia, desde 1995, xurdiron vinte novos espazos, públicos e privados, para a expresión artística e falou tamén do que considerou “papel positivo” da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo, campus de Pontevedra. “Esta Facultade contribuiu a normalizar a creación artística en Galicia e propiciou a activa presenza da muller nestas actividades”, dixo.
Musealización, industria cultural e espectáculo (I)
Data de celebración: 2008-09-18 00:00:00

Juan de Nieves Serge Guilbaut Alfonso Penela
Relator: - Serge Guilbaut Profesor de Historia da Arte na University of British Columbia de Vancouver Retrucantes: - Juan de Nieves Comisario de exposicións - Alfonso Penela Arquitecto
O traballo de artístas e as institucións (I)
Data de celebración: 2008-09-18 00:00:00

Silvia García Marina Núñez Gloria Picazo
Relatora: - Gloria Picazo Directora do Centre d’Art la Panera (Lleida) Retrucantes: - Marina Núñez Artista visual e profesora da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Universidade de Vigo - Silvia García Artista visual e profesora da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Universidade de Vigo
Arte e cultura nos medios de comunicación (I)
Data de celebración: 2008-09-18 00:00:00

Camilo Franco Anxo Lopo Miguel Anxo Rodríguez
Relator: - Camilo Franco Xornalista e escritor Retrucantes: - Miguel Anxo Rodríguez Profesor da Facultade de Xeografía e Historia. Universidade de Santiago de Compostela - Antón Lopo Xornalista e escritor
O traballo de artístas e as institucións (II)
Data de celebración: 2008-09-19 00:00:00

Pedro G. Romero Chiu Longina Carme Nogueira
Relator: - Pedro G. Romero Artista visual Retrucantes: - Carme Nogueira Artista visual - Chiu Longina Artista visual
Musealización, industrial cultural e espectáculo (II)
Data de celebración: 2008-09-19 00:00:00

Pedro de Llano Manuel Segade Guillermo Solana
Relator: - Guillermo Solana Conservador Xefe do Museo Thyssen-Bornemisza Retrucantes: - Manuel Segade Departamento de exposicións do CGAC - Pedro de Llano Neira Crítico de arte e comisario de exposicións
Arte e cultura nos medios de comunicación (II)
Data de celebración: 2008-09-19 00:00:00

Pablo Fanego Ángela Molina Alberto Sánchez
Relatora: - Ángela Molina Crítica de arte Retrucantes: - Alberto Sánchez Balmisa Crítico de arte - Pablo Fanego Comisario de exposicións
Ficha técnica
Lugar de celebración