consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Xornadas de análise sobre a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
xornada | Do 22 ao 23 de febreiro de 2010
Información
A Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias (CELRM) (que pode descargar en PDF na lista de extras asociadas ao evento) é un Tratado Internacional impulsado en 1992 polo Consello de Europa e ratificado polas Cortes Xerais españolas en 2001. A Carta busca a protección das linguas “faladas tradicionalmente nun territorio dun Estado por nacionais dese Estado que constitúen un grupo numericamente inferior ao resto da poboación do Estado”.

O programa das xornadas inclúe a presenza de expertos europeos na CELMR que abordarán cuestións de relevo como o réxime de protección do ensino, a intervención lingüística na vida económica e social, os intercambios transfronteirizos ou réximes de protección, obxectivos e principios da CELMR, entre outros.

A consideración de linguas rexionais ou minoritarias e a adopción de compromisos por parte dos Estados
Data de celebración: 2010-02-22 00:00:00


EDUARDO RUIZ VIEYTEZ Universidade de Deusto J.M. PÉREZ FERNÁNDEZ Universidade de Oviedo
A intervención lingüística na vida económica e social
Data de celebración: 2010-02-22 00:00:00


IÑIGO URRUTIA Universidade del Pais Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
"Relatorio: A intervención lingüística na vida económica e social (presentación)". Íñigo Urrutia (documento)
O réxime de protección no ensino
Data de celebración: 2010-02-22 00:00:00


ALBA NOGUEIRA Universidade de Santiago de Compostela
"Relatorio: O réxime de protección no ensino (presentación)". (documento)
As autoridades administrativas e servizos públicos. A Administración de xustiza
Data de celebración: 2010-02-22 00:00:00


ANNA PLA Universidade de Girona
A Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias nun contexto sociolingüístico como o de Galicia
Data de celebración: 2010-02-22 00:00:00


SIMONE KLINGE Secretariado da Carta, Consello de Europa
"Relatorio: A Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias nun contexto sociolingüístico como o de Galicia (texto en inglés)". Simone Klinge (documento)
"Relatorio: A Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias nun contexto sociolingüístico como o de Galicia (texto en galego)". Simone Klinge (documento)
A CELRM, os medios de comunicación e as actividades e servizos culturais
Data de celebración: 2010-02-23 00:00:00


ELIZABETH CRAIG Universidade de Sussex
"Relatorio: A CELRM, os medios de comunicación e as actividades e servizos culturais (texto en inglés)". Elisabeth Craig (documento)
"Relatorio: A CELRM, os medios de comunicación e as actividades e servizos culturais (texto en galego)". Elisabeth Craig (documento)
Réximes existentes de protección e obxectivos e principios da CELRM
Data de celebración: 2010-02-23 00:00:00
GWYN PARRY Swansea University ROBERT DUNBAR Universidade de Aberdeen
"Relatorio: Réximes existentes de protección e obxectivos e principios da CELRM (presentación)". Robert Dunbar (documento)
"Relatorio: Réximes existentes de protección e obxectivos e principios da CELRM (texto en inglés)". Robert Dunbar (documento)
"Relatorio: Réximes existentes de protección e obxectivos e principios da CELRM (texto en galego)". Robert Dunbar (documento)
"Relatorio: Réximes existentes de protección e obxectivos e principios da CELRM (texto en galego)". Gwyn Parry (documento)
"Relatorio: Réximes existentes de protección e obxectivos e principios da CELRM (texto en inglés)". Gwyn Parry (documento)
A CELRM e os intercambios transfronteirizos
Data de celebración: 2010-02-23 00:00:00


EVA PONS Universidade Autónoma de Barcelona
"Relatorio: A CELRM e os intercambios transfronteirizos (presentación)". Eva Pons (documento)
Aplicación da Carta e proceso de ratificación, aprobación e reservas
Data de celebración: 2010-02-23 00:00:00Ficha técnica
Lugar de celebración