consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Tereixa Navaza: A voz da liberdade
xornada | Xoves, 25 de outubro de 2012
Información

A retransmisión televisiva do regreso dos restos de Castelao no ano 1984 constitúe un fito na historia da comunicación en Galicia. O relato, realizado pola xornalista Tereixa Navaza, e as consecuencias profesionais que seguen evidencian as tensións que marcan o exercicio dunha profesión sometida ás dinámicas do poder político e empresarial. Tereixa Navaza representa a concepción dun xornalismo implicado coa sociedade do seu tempo. Unha información con perspectiva propia que se amplía no compromiso co movemento feminista e na defensa dos dereitos das mulleres na procura dunha sociedade máis xusta.


A Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega quere pór en valor e recoñecer o traballo profesional de Tereixa Navaza e, con ela, o labor da primeira xeración de mulleres xornalistas profesionais, así como propiciar o estudo e a investigación arredor da presenza, incidencia e situación das xornalistas no ámbito da comunicación en Galicia.


Inauguración
Data de celebración: 2012-10-25 10:00:00

María Xosé Agra Alfonso Cabaleiro Francisco Díaz-Fierros


O Vicepresidente do Consello da Cultura Galega Francisco Díaz-Fierros Viqueira, a Coordinadora da Comisión de Igualdade desta institución María Xosé Agra Romero e o Director Xeral de Medios da Xunta de Galicia Alfonso Cabaleiro, presentan a xornada


Tereixa Navaza e os inicios da televisión desde Galicia
Data de celebración: 2012-10-25 10:30:00

Manuel Lombao Xosé López


Xosé López García, Secretario do CCG, presenta a Manuel Lombao Lombao, ex – director da TVE en Galicia e dos Centros Territoriais de TVE. Este, no relatorio inaugural achéganos referencias de mulleres nos medios de comunicación desde a década de cincuenta de século XX, e, a través figura da xornalista Tereixa Navaza, céntrase máis concretamente nas orixes da televisión feita en Galicia desde a década de setenta do citado século.


"Tereixa Navaza e os inicios da televisión desde Galicia". Manuel Lombao (documento)
Cartografía de Tereixa Navaza no Álbum de mulleres
Data de celebración: 2012-10-25 11:15:00

Mariám Mariño


Mariam Mariño Costales, técnica da Comisión de Igualdade do CCG, presenta a cartografía Tereixa Navaza González no Álbum de mulleres. Trátase dun espazo arquivístico e de documentación que aporta materiais para coñecer máis de perto a vida e obra da xornalista así como as producións doutras autoras e autores sobre ela.


Relatorios e debate
Data de celebración: 2012-10-25 12:00:00

Ana María Arellano Marta Pérez Ana Belén Puñal Marga Tojo Carme Vidal


Marta Pérez Pereiro, vicedecana de Ciencias da Comunicación da USC, presenta ás participantes desta sesión científica: Belén Puñal Rama, xornalista e investigadora en comunicación e xénero da USC no relatorio titulado “Donas da información? Mulleres xornalistas en Galicia” reflexiona sobre o lugar ocupado polas mulleres nos medios de comunicación no pasado e no presente. Pola súa banda, Ana Arellano Salafranca, membro do consello de redacción da revista Andaina no relatorio titulado “Forza e valentía feminista tras un sorriso” acheganos á faciana máis activista de Tereixa Navaza na súa implicación no movemento feminista galego destacando máis concretamente, os traballos da xornalista para a revista Andaina. “O xornalismo de Tereixa Navaza, un oficio de vivir” é o título da intervención da xornalista e membro da Comisión de Igualdade do CCG Carme Vidal Lage, que fai unha achega á produción escrita de Tereixa Navaza publicada en prensa e revistas. Finalmente Marga Tojo González, xornalista e Presidenta de Dioivo, reflexiona sobre as dificultades de traballar nos medios de comunicación a día de hoxe e sobre a complicada situación na que se atopan as e os xornalistas na actualidade no relatorio titulado “Traballar nos medios hoxe?


"Donas da información? Mulleres xornalistas en Galicia". Ana Belén Puñal (documento)
"Forza e valentía feminista tras un sorriso". Ana María Arellano (documento)
"O xornalismo de Tereixa Navaza. Un oficio de vivir". Carme Vidal (documento)
Audiovisual Tereixa Navaza. A voz da liberdade
Data de celebración: 2012-10-25 16:30:00

Raquel Rei Ana Romaní

Tereixa Navaza. A voz da Liberdade de As Candongas do Quirombo en Vimeo.


Raquel Rei Branco presenta o audiovisual elaborado por Candongas do Quirombo para esta xornada sobre Tereixa Navaza. O audiovisual atende aspectos biográficos, laborais e de compromiso social da xornalista.


Navaza fala de Navaza
Data de celebración: 2012-10-25 17:00:00

Tereixa Navaza Manuel Rivas

Manuel Rivas conversa con Tereixa Navaza sobre diferentes aspectos da súa vida profesional e persoal


Primeira xeración de mulleres xornalistas profesionais.
Data de celebración: 2012-10-25 18:00:00

Xosé María García Tonina Gay Tereixa Navaza Concha Pino María Xosé Porteiro

Xosé María Palmeiro, Director de comunicación do CCG, presenta e modera unha mesa redonda que, na procura de abrir novas canles de aproximación ao traballo das xornalistas pioneiras en Galicia, conta coa presenza de Tonina Gay Parga, Tereixa Navaza, Concha Pino e María Xosé Porteiro


Hemeroteca
25-10-2012
Emotiva Xornada “Tereixa Navaza, a voz da liberdade”, homenaxe a unha comunicadora e á primeira xeración de mulleres xornalistas profesionais
Ficha técnica
Autoria
» Tereixa Navaza
» Andrea Nunes Brións
» Raquel Rei
Clausura
» Ana Romaní
» Carme Vidal
Coordinación
» Ana Romaní
» Carme Vidal
Inauguración
» María Xosé Agra Romero
» Ramón Villares
Modera
» Xosé María Palmeiro
» Marta Pérez Pereiro
» Manuel Rivas
Participante
» Tonina Gay
» Concha Pino
» María Xosé Porteiro García
Presenta
» Xosé López García
Relator/a
» Ana María Arellano
» Manuel Lombao
» Mariám Mariño Costales
» Belén Puñal
» Marga Tojo
» Carme Vidal
Organiza
» Comisión de Igualdade (CCG)
» Consello da Cultura Galega
» Universidade de Santiago de Compostela
Participantes
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Lugar de celebración

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.org
www.consellodacultura.org