consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Rosalía de Castro ante os procesos de cambio social e cultural do Século XIX
xornada | Xoves, 28 de febreiro de 2013
Información

A obra de Rosalía de Castro documenta dun xeito moi nidio os cambios que, tanto no contexto galego como no global, tiveron lugar ao longo do século XIX. O propósito desta xornada é debuxar a súa traxectoria intelectual e literaria en relación con eses procesos históricos, prestando especial atención ao seu diálogo co contexto americano, co incipiente discurso científico-tecnolóxico e cos debates contemporáneos sobre a lingua.


Inauguración do Congreso
Data de celebración: 2013-02-28 09:30:00
https://youtu.be/X8c45B1hoz8

Rosario Álvarez Anxo Angueira María do Cebreiro Rábade Ramón Villares

A evolución política/intelectual do matrimonio Murguía-Castro, desde os anos sesenta aos anos oitenta do século XIX
Data de celebración: 2013-02-28 10:00:00
https://youtu.be/WiUwMpgwslQ

Xosé Ramón Barreiro Catherine Davies María do Cebreiro Rábade

Xosé Ramón Barreiro Fernández, catedrático emérito da USC e numerario da RAG 
Retrucante: Catherine Davies, catedrática de Estudos Hispánicos e Latinoamericanos da University of Nottingham


Rosalía ante os discursos científicos e as novidades tecnolóxicas do seu tempo
Data de celebración: 2013-02-28 12:00:00
https://youtu.be/qv4mnw6okRg

Francisco Díaz-Fierros Margarita García María Mercedes Álvarez Mirta Suquet

Moderador: Francisco Díaz-Fierros, vicepresidente do CCG e catedrático de Edafoloxía da USC
Mari Lires, profesora de Didáctica das Ciencias Experimentais da Universidade de Vigo 
Mirta Suquet, investigadora do Grupo de referencia competitiva en Teoría da Literatura e Literatura Comparada e do Grupo de Investigación Rosalía de Castro da USC 
Margarita García Candeira, profesora de Didáctica da Literatura Española da Universidad de Huelva e membro do Grupo de Investigación Rosalía de Castro da USC


Debate: Rosalía ante os discursos científicos e as novidades tecnolóxicas do seu tempo
Data de celebración: 2013-02-28 13:15:00
https://youtu.be/FYlgvUxU02c

Francisco Díaz-Fierros Margarita García María Mercedes Álvarez Mirta Suquet

Moderador: Francisco Díaz-Fierros, vicepresidente do CCG e catedrático de Edafoloxía da USC

Mari Lires, profesora de Didáctica das Ciencias Experimentais da Universidade de Vigo
Mirta Suquet, investigadora do Grupo de referencia competitiva en Teoría da Literatura e Literatura Comparada e do Grupo de Investigación Rosalía de Castro da USC
Margarita García Candeira, profesora de Didáctica da Literatura Española da Universidad de Huelva e membro do Grupo de Investigación Rosalía de Castro da USC


Rosalía de Castro e América
Data de celebración: 2013-02-28 16:00:00
https://youtu.be/wiRjtE6ZkfE

Pilar Cagiao Catherine Davies

Catherine Davies, catedrática de Estudos Hispánicos e Latinoamericanos da University of Nottingham 
Retrucante: Pilar Cagiao, profesora de Historia de América da USC


Usos e ideas sobre a lingua na obra de Rosalía
Data de celebración: 2013-02-28 18:00:00
https://youtu.be/dDPi6YliayI

Carme Hermida Xosé Henrique Monteagudo Goretti Sanmartín Xose A. Fernández

Moderador: Henrique Monteagudo, profesor de Filoloxía Galega da USC e coordinador da Sección de Lingua, Literatura e Comunicación do CCG
Xose A. Fernández Salgado, profesor de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo 
Carme Hermida, profesora de Filoloxía Galega da USC 
Goretti Sanmartín Rei, profesora de Filoloxía Galega da Universidade da Coruña