consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Cara a unha interpretación global de Rosalía: hermenéutica, fontes e edición
xornada | Xoves, 25 de abril de 2013
Información

Desde o rosalianismo contemporáneo, parece cada vez máis precisa unha lectura sistémica do conxunto da obra, en prosa e en verso, en galego e castelán. Asociado a este tema está tamén o reto da revisión da edición da obra completa e a súa lectura á luz das máis importantes fontes, como a das letras alemás do seu tempo. 


Inauguración
Data de celebración: 2013-04-25 10:00:00

Anxo Angueira Dolores Vilavedra Ramón Villares


Para unha interpretación integral da obra rosaliana
Data de celebración: 2013-04-25 10:15:00

Xesús Alonso Anxo Angueira Dolores Vilavedra

Xesús Alonso Montero, catedrático de Literatura Galega da USC 
Retrucante: Dolores Vilavedra, profesora de Literatura Galega da USC


Editar Rosalía
Data de celebración: 2013-04-25 12:00:00


Moderador: Anxo Angueira, profesor de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo 
Henrique Monteagudo, profesor de Filoloxía Galega da USC e coordinador da Sección de Lingua, Literatura e Comunicación do CCG 
Aurora López, profesora de Filoloxía Latina da Universidad de Granada 
Ana Rodríguez Fisher, profesora de Literatura da Universitat de Barcelona 
Juan Barja, director do Círculo de Bellas Artes, Madrid


O mundo editorial da época
Data de celebración: 2013-04-25 16:00:00

Santiago Díaz Xurxo Martínez María del Carmen Pérez Andrés Pociña

Moderador: Andrés Pociña, profesor de Filoloxía Latina da Universidad de Granada 
Xurxo Martínez González, investigador da Universidade de Vigo 
Santiago Díaz Lage, profesor de Lingua Española da USC 
Carmen Pérez Pais, profesora de Biblioteconomía e Documentación da Universidade da Coruña


Gótico e romantismo alemán en Rosalía
Data de celebración: 2013-04-25 18:30:00

Anxo Angueira Santiago Díaz César Pablo Domínguez

Rosalía e o Volksgeist; resonancias do romanticismo alemán no contexto galego 
Derek Flitter, profesor de Linguas Modernas da University of Exeter 
A cuestión do gótico nas novelas de Rosalía 
César Domínguez, profesor de Teoría da Literatura da USC


Ficha técnica
Modera
» Anxo Angueira
» Andrés Pociña
Participante
» Juan Barja
» Santiago Díaz Lage
» Aurora López López
» Xurxo Martínez González
» Henrique Monteagudo
» Carmen Pérez Pais
» Ana Rodríguez Fisher
Relator/a
» Xesús Alonso Montero
» César Domínguez Prieto
» Derek Flitter
Retruca
» Dolores Vilavedra
Organiza
» Consello da Cultura Galega
Participantes
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Lugar de celebración

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 957 202
www.consellodacultura.org