consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


As artes escénicas: situación e perspectivas
encontro | Martes, 30 de abril de 2013
Información

Desde hai algúns meses o Consello da Cultura Galega, a través da súa Sección de Música e Artes escénicas e por medio dunha Comisión Técnica temporal creada aos efectos, vén traballando na elaboración dun documento que define os retos e desafíos das artes escénicas en Galicia no momento actual e no futuro inmediato e a medio prazo. Un documento co que se procuran as bases programáticas do que debería ser un Plan estratéxico para as artes escénicas. Logo dunha primeira fase de presentación pública do documento e dunha posterior recolla de achegas chegouse a unha terceira fase de análise e debate na que se convidou a todas as persoas que o desexasen a remitir todo tipo de propostas, achegas e suxestións, que de novo foron analizadas e incorporadas ao documento. Esta xornada de análise e debate do 30 de abril pon fin ao proceso de traballo e servirá para debullar os resultados ofrecidos por este documento construído coas achegas de ducias de persoas vinculadas dun xeito ou outro ao sector. Nela avaliarase a situación das artes escénicas en Galicia, poñeranse enriba da mesa algún indicadores e traballarase nas propostas para un Plan Estratéxico para as AAEE en Galicia.Inauguración
Data de celebración: 2013-04-30 10:00:00

Manuel Francisco Vieites Ramón Villares Maximino Zumalave


Presidente do consello, Ramón Villares
Director da sección de música e artes escénicas, Maximino Zumalave


A situación das artes escénicas en Galicia. Algúns indicadores
Data de celebración: 2013-04-30 10:30:00

Manuel Francisco Vieites


Nuria Sotelo e Manuel F. Vieites


Debate
Data de celebración: 2013-04-30 11:00:00

Propostas para un Plan Estratéxico para as AAEE en Galicia
Data de celebración: 2013-04-30 16:30:00

Eduardo Alonso Manuel Francisco Vieites


Eduardo Alonso e Manuel F. Vieites


Debate
Data de celebración: 2013-04-30 16:45:00

Hemeroteca
04-01-2013
As artes escénicas en Galicia: nova fase de participación
Ficha técnica
Inauguración
» Ramón Villares
» Maximino Zumalave Caneda
Relator/a
» Eduardo Alonso
» Nuria Sotelo
» Manuel F. Vieites
Organiza
» Consello da Cultura Galega
» Sección de Música e Artes Escénicas (CCG)
Participantes
»
»
»
»
»
Lugar de celebración

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.org
www.consellodacultura.org