consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


A música tradicional hoxe: perspectivas e retos
xornada | Xoves, 21 de novembro de 2013
Información

Esta xornada está pensada para facer unha análise da situación da música tradicional no momento actual, unha vez perdido xa totalmente o seu carácter funcional e sopesar os riscos aos que está sometida, debido fundamentalmente á vaga globalizadora que nos invade. Así mesmo, estudar psoibles actuacións na difusión, ensino e posta en valor de toda a riqueza cultural que representa a nosa música popular para mostrala ás novas xeracións.


Ficha técnica
Coordinación
» Xosé V. Ferreirós
Participante
» Ramón Rodríguez Palleiro
» Xosé Lois Romero
Presenta
» Xosé V. Ferreirós
» Sergio Sieiro
Relator/a
» Xaime Estévez Vila
» Josep Martí
Organiza
» Consello da Cultura Galega
» Sección de Música e Artes Escénicas (CCG)
Ver tamén en:
» Arquivo Sonoro de Galicia (CCG)
Lugar de celebración

LUGAR
Salón de actos Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar P
raza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela